Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

13-11-2020, 18:20 door Anoniem

De situatie die je schetst is nu al het geval. Het is ooit mis gegaan bij een DNA (verwantschap)onderzoek als ik me vergis. Een eventuele latere match obv DNA dat ze niet hadden mogen hebben, maakt wel dat je snel in een situatie komt dat je jouw onschuld moet gaan bewijzen. En dat staat haaks op de onschuldpresumptie. Voor de volledigheid, DNA is indirect bewijsmateriaal.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha