Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

17-11-2020, 21:27 door Anoniem

@ Erik van Straaten, 4. Ik mis in deze 'definitie' iets over gegronde redenen om inbreuk te maken op de privacy, bijvoorbeeld bij een beroep op een algemeen belang. Dat hangt samen met een logische reden; Een algemeen belang zou bij monde van Grapperhaus bij verhandelingen in de 2e kamer over de AVG gaan om iets dat eigenlijk eerder een zwaarder en explicieter wegend belang van de burger vereist, gezien de ontwikkelingen op vlak van de digitale maatschappij. Alleen stelde hij sterk te worstelen met zijn team op de ministeries om dat in 1 of paar concreet toetsbare begrippen in plaats van uitlegbaar maar niet meetbare kwalificaties te gieten. Om reden van zeg maar scope-creep, of zoals Grapperhaus de praktijk in het rechtssysteem en het openbare bestuur van verhouding accenten in burger-versus overheid in het nadeel zag verschuiven daar waar gewoonlijk meer kwantificaties / managers invloeden toenamen en meer en meer eenzijdig ten bate van een immer goed bedoelende overheid werden geduid en ook in ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha