Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

18-11-2020, 13:51 door Erik van Straten

Door Anoniem: @ Erik van Straaten, 4. Ik mis in deze 'definitie' iets over gegronde redenen om inbreuk te maken op de privacy, bijvoorbeeld bij een beroep op een algemeen belang. Dat hangt samen met een logische reden [...] Het genoemde bij punt 4. heb niet ik geschreven, maar Anoniem op 3 november. Diezelfde dag heb ik o.a. daarop gereageerd in https://security.nl/posting/676492. Nogmaals: toegang tot "privacy-gevoelige" gegevens van een persoon is ofwel legitiem [1], ofwel er is sprake van misbruik. Zo moeilijk is dat toch niet? [1] D.w.z. rechtsgeldig, conform de wet, desgewenst getoetst tot aan de hoogste rechter. Nb. er is ook geen sprake van misbruik indien expliciet toestemming voor toegang tot die specifieke gegevens is verleend door de betrokkene (tenzij onder druk - maar dan is het weer misbruik).

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha