Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

18-11-2020, 22:11 door Anoniem

@ Erik van Straaten Je verwart echt een paar dingen, wel geef je een paar verhelderende toelichtingen. Voordat ik die aanhaal is het belangrijk om te beseffen dat de lezing van de Nederlandse juridisch overheid zelf is dat je privacy NIET kan weggeven. Enkel als er verkeerde handelingen plaatsvinden waarmee iemands privacy mee in het geding is ontstaan er in juridische zin inbreuken. Die eventuele inbreuken kan je dan juridisch weer wegen als geoorloofd in zeer beperkt verband, onrechtmatig, rechtmatig maar onredelijk gezien de consequentisch. In de spreekwijze wordt er echter wel vaker een juridisch ondeudgelijke duiding van privacy inbreuken gehanteerd. Dat is door die inbreuken gemakshalve als "weg gegeven" of "overeengekomen" inbreuken op iemands privacy. De duiding to give away your privacy is dus vooral spraaktaal. Zelfs iemand als Michael Hayden - met wie meerdere Amerikanen het niet bepaald inhoudelijk eens waren - vond dat allerlei privacy elementen van mensen in en buiten de VS - Amerikaan en ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha