Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

23-11-2020, 15:11 door MathFox

Door buttonius: Waarom zijn die ambtenaren zo lamlendig dat ze zaken afwijzen en brieven van advocaten negeren zonder zelfs maar even een telefoontje te plegen? Als de brieven op de postkamer blijven liggen... Of in het postvakje van de ambtenaar in het gemeentehuis... Of misschien liggen ze wel al op het bureau van de ambtenaar, die daar niet zit omdat hij/zij moet thuiswerken. Papieren post past niet door TCP/IP; je zult als organisatie iets moeten regelen waardoor jouw medewerkers urgente briefpost af kunnen handelen. Dat is kennelijk in Amsterdam niet gebeurd.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha