Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

23-11-2020, 15:48 door Open source gebruiker

Door Briolet: en het e-mailadres in het bezwaarschrift stond is onvoldoende om aan te nemen dat de advocaat via dat e-mailadres bereikbaar was, zo stelt de rechter verder. Persoonlijk vind ik dat als je een e-mail adres opneemt in je adresgegevens, je dat adres ook moet kunnen gebruiken. Waarom voeg je het anders toe? Het komt voor de er verwacht wordt dat iedereen een e-mailadres heeft, dat dan naar goeddunken gebruikt wordt. Vul je geen e-mailadres is, dan is bijvoorbeeld het formulier niet goed ingevuld en kun je niet verder.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha