Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

24-11-2020, 12:43 door Anoniem

Dit is een heel interessante uitspraak omdat die direct gaat over het standpunt van AP dat een zuiver commercieel belang geen gerechtvaardigd belang volgens de AVG oplevert. In de uitspraak staat dat zo: Verweerder stelt zich op het standpunt dat een gerechtvaardigd belang een belang is dat in (algemene) wetgeving of elders in het recht is benoemd als een rechtsbelang. Het moet dus gaan om een belang dat ook in rechte beschermd wordt, dat beschermingswaardig wordt geacht en dat in beginsel gerespecteerd moet worden en ‘afgedwongen’ kan worden. Wil een belang als gerechtvaardigd belang kunnen worden aangemerkt, dan moet dit belang een min of meer dringend en specifiek karakter hebben dat uit een (geschreven of ongeschreven) rechtsregel of rechtsbeginsel voortvloeit; het moet in zekere zin onontkoombaar zijn dat deze gerechtvaardigde belangen worden behartigd. Zuiver commerciële belangen en het belang van winstmaximalisatie zijn niet specifiek genoeg en missen een dringend ‘wettelijk’ karakter, zodat ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha