Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

25-11-2020, 13:37 door Anoniem

Volgens de minister zou de EU eigenlijk veel meer via beveiligde netwerken moeten vergaderen. Bijleveld zal de EU nogmaals aanspreken om veiliger te gaan vergaderen. "Er zijn op dit moment namelijk eigenlijk geen secure lijnen om te vergaderen, en dat moet eigenlijk wel. Maar zoals u weet, is Europa daar natuurlijk zelf voor verantwoordelijk. Alleen de EU? En waarom niet zoiets simpels als een 2fa aan de vergadering of de tool koppelen, met een one-time password. Dan kan de pincode van de vergadering nog zo op straat liggen. Zonder die extra code, kom je er niet in. Kijk naar de verschillende commerciele vergader-oplossingen die er nu zijn (Teams, Zoom, Whatsapp, etc). Allemaal ondersteunen ze vormen van 2fa. En ze tonen geen url in de balk. Een cursus voor ministers die aan online vergaderingen deelnemen ziet ze echter niet zitten. "Geen enkel misverstand hierover: dit is een stomme fout en het had niet mogen gebeuren. Mij is helemaal duidelijk hoe het in elkaar zit, dus daar hoeft geen extra cursus ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha