Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

03-12-2020, 11:40 door Anoniem

Ik vind dit interessant. Stichting Brein verzameld informatie en geeft die aan de Internet Provider. Die moet een waarschuwing sturen. Ze zeggen dat het getoetst is bij het AP, maar die zegt dat dit niet klopt. Het AP merkt op dat het strafrechtelijke gegevens zijn, maar Stichting Brein is geen onderdeel van Justitie of de rechtelijke macht. Volgens mij hebben ze dan de plicht om bij het vaststellen van strafbare feiten aangifte te doen of het in ieder geval aan bevoegde instanties te melden. Maar het lijkt mij, dat Stichting Brein zich alleen met vergoedingen voor de rechthebbenden bemoeit. Dan is het m.i. civiel rechtelijk. Dan kan de Provider weigeren om mee te werken en zal Brein naar de rechter moeten om gegevens te vorderen. Deze moet dan in elk afzonderlijk geval toetsen, of de verkregen gegevens aan de wet voldoen en als bewijs kunnen dienen. En niet bij zaak x zeggen, in de vorige zaken was het ook correct, dus dat zal nu ook wel. Want er moet redelijkerwijs zeker worden vastgesteld, dat het ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha