Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

04-12-2020, 15:55 door Reinder

Volgens mij willen ze iets wat domweg niet kan, en volgens mij weten ze dat eigenlijk ook best. Dat onderzoek is slechts de inleidende beschietingen in een offensief tegen sterke end-to-end encryptie. Het is natuurlijk best mogelijk om met grote partijen af te spreken dat ze een of andere vorm van encryptie gaan gebruiken waarbij een decryptie-key op een of andere centrale plaats beschikbaar blijft, maar dat is geen end-to-end encryptie meer. Je lost daarmee ook niet andere problemen op, zoals: -Het gebruik van andere diensten die niet onder die regels vallen (Bijvoorbeeld een Russische dienst. Of dat voor het bestrijden van criminaliteit de facto beter is of niet laat ik even in het midden) -Het "verpakken" van sterke encryptie in die "voor authoriteiten toegankelijke encryptie", m.a.w je gebruikt de geheel legale, toegestane, aftapbare, niet opvallende dienst om daarmee een sterk versleuteld bericht te versturen Het levert ook allerhande andere problemen op, zoals: -Het verzwakt de encryptie. Voor de ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha