Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

04-12-2020, 20:57 door Anoniem

Door Anoniem: Beste mensen, Tegen kwade regimes (buitenland of binnenland; overheid of (grote tech)bedrijven) kan je je maar beperkt beschermen. Dus hier fundamentalistisch in zijn helpt ook niet echt. Je kan altijd wel je eigen praktische maatregelen treffen. De vraag is of die jouw vrijheid helpen of beperken. Dat ligt aan ieders eigen beleving. Graag uw reacties ;-) De EU Raad en de minister gebruiken mooie woorden. Maar wat wordt de realiteit? Het kabinet en de minister hebben de mond vol over: "Versleuteling draagt bij aan de bescherming van fundamentele rechten en het is belangrijk voor het vertrouwen in de verdergaande digitalisering van onze samenleving." En tegelijkertijd wil men toegang tot die verleuteling hebben. Dit staat haaks op elkaar, en klinkt alsof ik Marcus Antoinus hoor: "Brutus is een eerbaar mens..." (Julius Caesar, Shakespeare) De oplossing zoals aangedragen (dat iedereen van staatswege een encryptiemiddel krijgt waarmee de onderlinge communicatie kan worden versleuteld en de ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha