Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

14-12-2020, 17:22 door Anoniem

De acht miljoen Nederlanders om wie het gaat hadden nog geen keuze gemaakt of ze hun medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP) voor zorgverleners toegankelijk willen maken. en uit de brief van de minister: De Corona Opt-in is een tijdelijke maatregel waarmee de belangrijkste gegevens van de huisarts beschikbaar komen op de huisartsenpost en de spoedeisende hulp (SEH) van mensen die nog niet eerder hun toestemming over gegevensdeling hebben kenbaar gemaakt. De AMvB gaat dus forceren dat gegevens van alle Nederlanders via de LSP uitgewisseld kunnen worden, ook als ze geen toestemming gegeven hebben. En dat terwijl ruim 47% van de bevolking niet actief toestemming heeft gegeven hiervoor. Waar een epidemie allemaal goed voor kan zijn. Uit dezelfde brief: Goede en tijdige gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en met de patiënt is belangrijk voor goede zorg. Te vaak gebeurt die uitwisseling van informatie nog via papieren dossiers, per fax of cd-rom. Dat kost (te) veel tijd en brengt ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha