Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

15-12-2020, 13:39 door Anoniem

Door jh81: even "geen toestemming" geven dus. Ik de brief van de minister staat: "waarmee de belangrijkste gegevens van de huisarts beschikbaar komen op de huisartsenpost en de spoedeisende hulp (SEH) van mensen die nog niet eerder hun toestemming over gegevensdeling hebben kenbaar gemaakt" Dus iedereen die nu nog niet toegestemd heeft, wordt straks alsnog automatisch op "toestemming" gezet. Er staat niet dat dit alleen gaat over mensen die geen keuze gemaakt hebben. Het gaat over iedereen die nog niet toestemd heeft. Nee zeggen is geen optie. Keuze vrijheid en zelfbeschikking ook niet.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha