Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

09-06-2004, 11:11 door Anoniem

De mailtjes aan de abuse heb ik als volgt opgemaakt: onderwerp een melding dat het om meervoudige virusoverlast gaat. De inhoud: enkele regels omschrijving van de klacht en mijn verwachting van hun acties. Daarna in het kort per regel het tijdstip, hostip en soort virus dat ontvangen is. Dit verduidelijkt met een tekstbestand waarin de complete headers van de betreffende mails (met alleen de eerste regel van de attachments meegenomen) staan en een verwijzing in het schrijven naar die bijlage. Uiteraard alles op formele toon.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha