Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

19-12-2020, 09:51 door Anoniem

Door Anoniem: Door Anoniem: Slechte zaak. Mensen die niet opletten worden 'beloond' en de rest mag ervoor opdraaien. Want je denkt toch zeker niet dat de banken dit zelf voor hun rekening nemen... Gaat u dan ook tekeer tegen het Waarborgfonds Motorrijtuigen? Daar betalen we toch ook allemaal voor? "Het Waarborgfonds verkrijgt van de Staat en de WAM-verzekeraars de middelen die hem in staat moeten stellen aan zijn verplichtingen te voldoen." https://vereende.nl/docs/librariesprovider5/default-document-library/toezichtarrangement-waarborgfonds-motorverkeer-dec-2015.pdf?sfvrsn=d1de1a83_0 Dus daar betalen mn de autobezitters via de verzekeraars voor. Is de compensatie van de phishingfraude via een verzekering geregeld? Zo ja, welke?

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha