Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

22-12-2020, 11:09 door Anoniem

@Erik van Straten Om dat toch een inhoudelijke reactie te geven: je voorstel moet wel rekening houden met de AVG definitie van pseudonimisering: “het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld;”. Als je als gevaccineerde toegang krijgt tot het H getal, de aanvullende gegevens, lijkt het mij stug dat er sprake kan zijn van “technische en organisatorische maatregelen”. Pseudonimisering in de AVG kan je beter vergelijken met encryptie, waarbij de sleutels als aanvullende gegevens wel goed beveiligd (moeten) worden. In je voorstel lijkt het mij dus ook te voorbarig om te spreken van pseudonimisering, althans, als je ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha