Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

28-12-2020, 13:15 door MathFox

Door Anoniem: Waar het over ging was of het mogelijk is om een identiteit betrouwbaar vast te stellen zonder dat die vervolgens gecopieerd kan worden naar een andere toepassing. Dus of je bijvoorbeeld een dating website zou kunnen runnen die de identiteit van een bezoeker kan verifieren en vastleggen zonder dat de eigenaar van die website vervolgens met die verzamelde identiteiten vervelende dingen kan gaan uithalen zoals telefoonabonnementen afsluiten of drugskwekerijen huren. En dat kan best. Hoe wil je iemand over internet zijn identiteit laten bewijzen? Hoe wil je dat doen op een manier dat de ontvanger van de identiteit die niet kan misbruiken? Waarom is het nog niet grootschalig in gebruik? We zitten hier op een aan computerbeveiliging gewijde website, dan mag je proberen uit te leggen hoe je een heel lastig beveiligingsprobleem denkt op te lossen. En ook dat die website vervolgens kan toestaan dat die bezoekers onder een aliasnaam op die site opereren dus hun persoonlijke informatie niet hoeven ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha