Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

09-01-2021, 15:50 door Anoniem

De geheime CIA operatie "Operation Mockingbird" om journalisten zekere propaganda te laten verspreiden, is eigenlijk nooit gestopt. Het project schijnt nog gewoon steeds door te lopen. Waarom is er sprake van steeds duidelijker mediavoorkeur, media-gelijkschakeling en steeds verdere achteruitgang van objectieve journalistiek? Zie de nog steeds groeiende invloed van de multinationale bedrijven en de laatste tijd voor Big Tech en Big Pharma. Steeds meer eenzijdig bevooroordeelde berichtgeving dus. Bijvoorbeeld corona-corona-corona - maatregelen - maatregelen - maatregelen - vaccin - vaccin - vaccin en dat al geruime tijd. Ook entameren van het geprefereerde globalisme door MSM tegenover alle andere afwijkende geluiden, zoals nationalisme, conservatieve waarden en normen. De media valt steeds door de mand, ze steunt steeds het grote(re) geld. De POTUS kan zelfs voorgoed zijn Twitter account verliezen. Het ongebreidelde woord moet vluchten naar nieuwe media als Bitchute dot com, banned video e.d. of via ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha