Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

16-01-2021, 14:17 door Anoniem

Wat ik wil waarborgen? Ik wil waarborgen dat mensen over het algemeen binnen hun browser gewaarschuwd worden voor mogelijk gevaarlijke situaties. Dus wat ruimer dan nu via het "groene slotje" verhaal. Dat hoeven ze zelf niet te doen. Er moeten dus sommige basale veiligheidseisen gesteld worden aan websites. Sneller waarchuwen (kijk hoe MBAM dat doet of Voodooshield). Bij mensen zonder webshields en av-software gebeurt dat alleen via Windows Defender en eventueel extensies die ze hebben geinstalleerd. We moeten dus de gebruiker van Internet-browsers tegen zichzelf beschermen en cybercrime, dat nu heviger groeiut als ooit tijdens lock-downs (er zit steeds meer gespuis thuis achter een toetsenbordje. Eis deugdelijke beveiliging van websites op client en achterliggende server en stel ook eisen aan verwerkers (cloud). Het kan niet dat bepaalde grote belanhebbenden vanwege kostenoverwegingen voor een dubbeltje op de eerste rang willen blijven zitten en de eindgebruiker alleen mag zorgen voor de clicks en de ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha