Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

19-01-2021, 11:08 door MathFox

Door luntrus: U bent het product en u doet er steeds minder toe. Besef dat nu eens, beste eindgebruiker. luntrus, ga je nog iets anders doen dan je mening verkondigen aan mensen die beleefd luisteren en knikken en daarna verder lopen alsof wat je zegt er niet toe doet? Je bereikt meer als je echt iets doet.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha