Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

21-01-2021, 01:31 door Anoniem

Niet gevaccineerden (althans, waar het enkel en alleen dit virus betreft) tweederangs maken of afzonderen, gaat de nodige gevolgen hebben voor mensen die om gezondheidsredenen dat vaccin niet kunnen hebben, jonger als 18 jaar zijn (want die mogen dat vaccin niet), en vanwege hun geloof helemaal niet gevaccineerd willen worden. Mogelijk ook mensen die (al lang) zwanger willen worden, of zwanger zijn. Of geldt tweederangs maken of afzonderen alleen voor hen die niet binnen voornoemde groepen vallen, maar vanwege hun eigen wil en beredenering zo'n vaccinatie (nog) niet willen? Zo ja, is het argument daartoe dan nog wel een biologisch onderbouwde? Hoe ga je tegen groepen aankijken als: net gearriveerde ongedocumenteerden, gezinshereniging, (drugs)toeristen, doorreizigers, expats, personeel van bezoekende hoge functionarissen, een dag of wat verblijvend personeel van internationale vliegtuigen en schepen, verstekelingen, daklozen, junkies, internationale chauffeurs, buitenlandse zwartwerkers, buitenlandse ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha