Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

21-01-2021, 21:48 door Erik van Straten

Door Anoniem: Op pagina 1 staat: 85.688 met 8.182 voor de periode week 42 tot 02. In de grafiek is dat tussen de 9 en 10% op week 49. Hugo de Jonge en Carl Moons zijn vooral enthousiast over de weken sinds je, zonder symptomen met app-melding, getest kunt worden (welliswaar pas 5 dagen na de laatste app-melding, maar iemand die graag sneller en/of gratis getest wil worden, kan daar over jokken). Carl Moons noemt in het NRC artikel de percentages uit week 1. Maar goed, we checken week 49. Het percentage van positief geteste mensen met app-melding in week 49 is niet "tussen de 9 en 10%", maar is ca. 8,5% berekend uit publiek beschikbare gegevens (zie tabel 1 en de toelichting eronder). Door Anoniem: Op pagina 2 staat voor diezelfde week 49: 3,8% zonder klachten besmet en 11,6% met klachten besmet. Klopt. Dat is, opgeteld, 15,4%. Dat is minder dan 2 keer zoveel als 8,5%, maar wel véél meer (in elke week daarna is dit wel meer dan 2 keer zoveel). Door Anoniem: Dus er staat nergens dat "alleen al voor mensen ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha