Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

02-02-2021, 17:18 door Erik van Straten

Door Anoniem: Wat je dus (met alle respect) hebt berekend, is niet veel meer dan de resultaten van de veldtest in Vugt: ... Wat ik heb berekend (in https://security.nl/posting/688446 - o.a de 1,3% epidemiologische sensitiviteit van CoronaMelder) heeft niets te maken met de cijfers uit de veldtest in Vught; ik gebruik alleen dezelfde begrippen. Waarom kom je niet met argumenten waarom de uitkomsten van mijn berekeningen niet zouden kloppen? Immers eerst suggereer je dat ik een verkeerde rekenmethode zou gebruiken en vervolgens schrijf je over de uitkomsten "Ze interesseren me te weinig". Door Anoniem: Het gaat hierbij niet alleen over personen die een notificatie hadden gekregen, maar ook over de verdere besmettingen die zouden zijn veroorzaakt wanneer men niet door de app gewaarschuwd zou zijn. Het gaat ook om het risico dat de app averechts werkt. Eerder schreef ik (maar negeer jij gemakshalve): "Ook al waant slechts 1% van gebruikers zich veilig zolang hun app niet waarschuwt, gaat het om veel mensen. ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha