Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

04-02-2021, 11:23 door Anoniem

@ anoniem van 10:49, Je legt de vinger op de juiste zere plek. Zij die de beslissingen nemen hebben er geen of onvoldoende verstand van en zij die het kunnen weten, kunnen en mogen zelfs de juiste beslissingen niet nemen. Dit geldt maatschappij breed. In de politiek, voor management in bedrijven en bij de ambtenarij. Dus er wordt geen ruimte gelaten om tot een betere security te komen op zo'n manier. Daarnaast zijn de trouwe behulpzame en vaak slecht functionerende "bovenbazen" op geen enkele manier ter verantwoording te roepen. Ze schuiven het af of op het gemeen (jij en ik) of op de onderkaste. Deze lieden brengen zeker hun rendement vaak niet op, maar blijven doorgaan via netwerken en de inner circle. Zo blijft alles zo het was, glas, plas. Erger je niet is een leuk spel voor een developer, #sockpuppet

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha