Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

05-02-2021, 12:36 door Anoniem

Mensen in dergelijke omstandigheden kunnen beter niet opvallen. Op een dergelijke wijze trachten staatssurveillance te omzeilen, is letterlijk levensgevaarlijk. Er kan nu ook al een discussie ontstaan over hoe wij ons nu aan de steeds meer opgedrongen globale surveillance kunnen onttrekken en of dat feitelijk nog wel mogelijk is. We dienen nu allemaal alert te zijn op Big Tech en wat de "bovenbazen"met ons voor hebben. Beste manier niets te delen met het "monster", dat je niet al met de hele wereld wenst te delen. luntrus

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha