Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

05-02-2021, 14:48 door Erik van Straten

Door Anoniem: Ik heb vanalles geprobeerd (x4, x2, x1 voor de kolommen, interpoleren naar 1,5m etc.) maar kwam met deze cijfers nooit op 73%/73% voor sensitiviteit en specificiteit. [...] Door te gevoeligheidsgrens te variëren kun je de sensitiviteit verhogen - ten koste van de specificiteit en vice versa. En misschiem heb ik ongelijk en kun je die 73%/73% wel uit deze getallen optimaliseren, maar dan zul je zien dat dit zo wiebelig is dat er in de praktijk en/of bij een volgende veldtest iets heel anders uitkomt. Dan trek je je conclusies op basis van alleen de afstand. Maar de tijdsduur doet ook mee. Het gaat niet om afstand, maar om afstand (op basis van attenuation) én tijdsduur,. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van de app vergeleken bij resultaten op basis van alleen maar de afstand. Tijd en afstand zijn twee natuurkundige begrippen die totaal losstaan van elkaar (relativiteitstheorie buiten beschouwing latend). Wel kun je, door langer te meten, het aantal false positives (t.g.v. korte ontmoetingen, ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha