Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

06-02-2021, 18:49 door Anoniem

Het lijkt wel alsof sommige deelnemers aan deze discussie onze eigen wet niet kennen. De grondwet nog wel. Artikel 10 is toch heel duidelijk. "Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer." Die persoonlijke levenssfeer strekt niet slechts tot achter de gordijnen. Die is inderdaad ook niet absoluut, maar er is heel duidelijk van "nee, tenzij" en niet andersom.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha