Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

12-02-2021, 22:10 door [Account Verwijderd]

Door Anoniem: Door Bartok plays punk: Ik vraag mij naast dit ongelukkige bericht ook af welke sanctie er tegen het jammer genoeg niet geaborteerde stuk verdriet wordt genomen dat verantwoordelijk is voor deze toestand. Ja, hels kan ik worden op dit soort verderfelijk crimineel jakhalsgebroed. Niet dat de hoogte van de straf mij wat interesseert, maar eerder de kennisgeving van een opgelegde straf. En die ontbreekt in de berichtgeving. Zelfs een kennisgeving dat - heel terecht - op zijn minst de betreffende medewerker per direct op non-actief is gesteld ontbreekt. Benadeelden vrágen daar toch gewoon om. Is dat nu zóó moeilijk te begrijpen, vraag ik mij af. Waarom ontbreekt toch dat normaal empathische inzicht? Digitale verdwazing? Het verlies van de menselijke factor? Dus gewoon antwoord van Yandex op de prangende vraag: "Yandex, wat gebeurt er met de kl***tz*k die ons dit heeft geflikt?" Groot tekort aan humaan inzicht dat juist een belangwekkende mededeling die de maat aangeeft hoe ernstig men (Yandex) ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha