Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

15-02-2021, 13:58 door Anoniem

De bank is het slachtoffer geworden van een opzet waarbij op basis van vervalste documenten een betaling is gedaan. Nog niet alle feiten en omstandigheden rondom deze transactie zijn duidelijk. NWB Bank heeft de relevante toezichthouders ingelicht en direct een onderzoek ingesteld Zouden de toezichthouders bij hun onderzoek de keuzes van de bank en de wijze waarop ze de relatie met de bank onderhoudt in de basis zelf pleegt te handelen soms ook onder de loep worden genomen? Het vreemde is, met die bank doen wij helemaal geen zaken. Het is heel opmerkelijk dit. En zorgelijk dat onze naam wordt misbruikt...... Blijkbaar kent de bank een part van haar klanten niet / niet goed. En is het ontvangen van klanten en potentiële klanten bijzaak (geworden). Idem video chat's en aanverwante alternatieven om bij bepaalde transactie en verbintenissen-verzoeken toch ook gewoon contact op te zoeken met verzoekers. Kennelijk vaart de bank blind op de gegevens die in hun klanten-bestanden verzeild raken. Kan je wel met ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha