Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

15-02-2021, 17:44 door Anoniem

Meer dan 40 jaar ervaring in de ambtenarij, het wordt alleen maar erger. Bij de overheid controleren ze nooit bronnen. Ze kopen data of leggen data vast zonder beheer op die data, en nemen het aan als de waarheid en toetsen de data meestal niet op betrouwbaarheid. Door deze werkwijze weet de overheid vaak niet eens waar ze toezicht op houden of wat de werkelijke risico's zijn. Het is daarom logisch dat de ambtenaren in de 1ste en 2de kamers geen idee hebben wat er werkelijk speelt. Hun achterban is immers ook blind door of stom of achterhoud informatie i.v.m. voortdurende falen. De enige ambtenaren die een beetje weten wat er speelt zijn de ambtenaren die direct contact hebben met de burger of private organisaties. Zodra het management van de ambtenaren aan bod komt heb je in 9 van de 10 gevallen te maken iemand die er de ballen verstand van heeft en als zijn/haar primaire taak alleen de persoonlijke ambitie ziet. Iemand die boven normaal presteert als ambtenaar wordt zo snel mogelijk in de kiem gesmoord ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha