Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

08-03-2021, 18:06 door Anoniem

Door Anoniem: Door Anoniem: D66 is toch de coalitie met CDA en CU? Hoe kan zo'n minister van CDA op eigen houtje zomaar activiteiten ontplooien die 180graden staan op de coalitie besluiten zonder hiervoor direct op het matje geroepen te worden? heeft die gast via zijn vriendjes van de NSA/GCHQ zoveel modder over collega's dat ie kan doen en laten wat ie wil? Grapperhaus komt ermee weg omdat hij zegt de kabinetslijn te volgen, maar ondertussen domweg zijn eigen agenda volgt. Als hij wordt aangesproken volgt weer een verhaal dat de praktijk niet volgt. Blijkbaar is er te weinig zicht op wat hij daadwerkelijk aan het doen is om die discrepantie een probleem te laten worden, maar een beetje kritisch oog zou er gehakt van moeten maken. Wellicht dat zijn politieke krediet of andere ijzers in het vuur zijn speelruimte nog vergroten. Exact! Dit heeft alles te maken met de controlerende taak van de Kamer, de Kamer goed inlichten, kritische kamerleden. Dit alles vindt niet plaats. Op het moment dat ze verantwoording ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha