Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

15-03-2021, 01:54 door Anoniem

Uit het rapport elke stem telt - december 2013 Indien elektronisch wordt geteld, dient de kiezer niet alleen het stembureau te vertrouwen maar ook de apparatuur. Daar- om acht de commissie het essentieel te controleren of de apparatuur correct heeft gewerkt. Uit paragraaf 5.4 Controletellingen - rapport Elke stem telt (blg-272828.pdf) december 2013 Indien elektronisch wordt geteld, dient de kiezer niet alleen het stembureau te vertrouwen maar ook de apparatuur. Daarom acht de commissie het essentieel te controleren of de apparatuur correct heeft gewerkt. Dit moet toch juist voorafgaand aan het openen van het stemlokaal gebeuren EN na afloop (als het moet hebben gewerkt)?? ...........Doel van het systematisch uitvoeren van controletellingen, is het opsporen van eventuele fouten of manipulatie van de telapparatuur. Hiermee worden deze fouten dus niet voorkomen maar de kans dat ze niet ontdekt worden, wordt geminimaliseerd. Nadeel is dat de kiezer niet zelf vaststelt dat zijn stem correct is geteld, maar dat ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha