Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

23-03-2021, 17:16 door Anoniem

Door Anoniem: De gemeente heeft de rechter gevraagd om van dat oorspronkelijke besluit uit te gaan, maar hun systeem blijkt zo in elkaar te zitten dat het niet mogelijk is het opnieuw af te drukken, kennelijk is het eerste boetebesluit niet als zodanig opgeslagen en kan niet gegarandeerd worden dat inmiddels sjablonen niet zijn aangepast. Dat is een probleem wat in heel veel applicaties zit, ook bijvoorbeeld rond facturering. Kennelijk zijn er heel veel onkundige software ontwikkelaars die werkelijk denken dat je voor het opslaan van documenten kunt volstaan met het opslaan van de in dat document gebruikte gegevens plus de stamgegevens en als er een copie gemaakt moet worden produceer je het gewoon opnieuw. Echter, dat deugt niet. Er zouden wettelijke eisen moeten zijn waardoor software die zo werkt verboden kan worden. Als je bijvoorbeeld facturen op die manier opslaat, en later komt er iemand op terug en moet er een copie factuur geproduceerd worden voor de belastingdienst of ander onderzoek, dan ga je ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha