Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

25-03-2021, 11:53 door Anoniem

https://www.rdw.nl/over-rdw/kwaliteits--en-servicenormen/privacyverklaring/uw-persoonsgegevens-bij-de-rdw Onderstaand komt van bovenstaande website.Zie met name de laatse regel. Het is dus geen geheim of zo. Met wie wisselt de RDW persoonsgegevens uit? Binnen de grenzen van de wet delen wij ook persoonsgegevens met andere organisaties: - Overheidsorganisaties die wettelijke en publieke taken uitvoeren. Denk aan de Belastingdienst, Openbaar Ministerie, CJIB, gemeenten en de politie. - Bepaalde categorieën beroepsbeoefenaren die door de minister van Infrastructuur en Waterstaat zijn aangewezen (bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen en advocaten). In deze opleidingsfilm 'Gevoelige informatie kentekenregister' wordt uitgelegd welke gegevens ze mogen raadplegen. - Nationale Contactpunten van lidstaten van de Europese Unie, bijvoorbeeld vanwege bepaalde verkeersovertredingen, tolgeld of parkeerbelasting. - Wanneer de RDW een melding krijgt over tellerstandfraude worden de contactgegevens van de melder in ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha