Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

08-04-2021, 11:51 door [Account Verwijderd]

Niets nieuws onder de zon met betrekking tot deze privédata graaier. Dat ventje Suikerberg, ja die van: "dumb fucks" (dat zijn u en ik) kronkelt zich als een gifslang moeiteloos in allerlei bochten om zijn praktijken voort te zetten. De financiële belangen zijn zo astronomisch groot en zitten tevens zo gewiekst in elkaar en zijn zo verknoopt met voor u en ik totaal ondoorzichtige én onzichtbare belanghebbenden dat het inmiddels al ruimschoots meer dan 2 minuten over 12 is om te pogen daar nog juridische grip op te krijgen. Motivatie: Is er iemand die eraan twijfelt of Faecesbook de créme de la créme onder de advocatuur heeft gecontracteerd om de Faecesbook belangen te verdedigen voor een uurtarief van $ 15.000,00? Doe geen moeite daaraan te twijfelen. Het astronomisch hoge netto rendement in 2020 bedroeg $ 29.100.000.000,00 (dat cijfer past niet op het display van mijn vintage Casio zakjapannertje uit 1977) Like it or not: Doe geen moeite eraan te twijfelen of een boete van $ 100.000.000,00 daar niet ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha