Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

09-04-2021, 08:34 door FBVF

Wanneer de inhoudelijkheid het probleem is dan beschikken de ministeries wel over medewerkers dat kunnen oplossen. Dit zijn de records managers, documentaire informatievoorzieners en archivarissen. Een groep waar in het geval van ICT vaak niet direct aan gedacht wordt. Wanneer deze eerder ingeschakeld waren, was het probleem van onderscheid in typering, vindbaarheid en vernietigbaarheid beslist minder groot. Ook waren dan de benodigde afwegingen rond de bewaar- en vernietigingsbelangen ook aan de orde geweest. Deze groep beschikt ook over de benodigde kennis, modellen, normen, standaarden, methodes en instrumenten om deze opschoning goed uit te kunnen voeren. Dit alles gebaseerd op bestaande wetgeving (Archiefwet = Wet op de overheidsinformatie). Deze wet biedt ook de grondslag voor de rechtmatigheid van de vernietiging (= verwerking) van (bijzondere categorie) persoonsgegevens. Iets wat de AVG voorschrijft. Als vuistregel geldt dat de termijn van de doelbinding is verstreken op het moment dat de ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha