Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

09-04-2021, 17:22 door [Account Verwijderd]

Zou het werkelijk zijn toegenomen of is de toename recht evenredig aan de toename van mensen die thuis zijn sinds aanvang Corona, maart 2020? Dan zou het ruwweg procentueel gelijk kunnen zijn gebleven vergeleken met 2019. Dat zou betekenen dat wij nog steeds net zo alert zijn op fishing en spoofing als voorheen.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha