Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

03-05-2021, 09:44 door majortom

Door Anoniem: Eh... De 'garantie' was toch dat er alleen met toestemming in je gegevens gegrasduind mag worden toen het EPD / LSP / hoe het vandaag moge heten werd ingevoerd?? We zien dus maar weer hoe veel dergelijke 'garanties' waard zijn. Want met wil bij je data. Of jij het nou wilt of niet. Je MOET actief verdedigen. Terwijl het idee nou juist was... Actief toestemming geven. Je weet wel... opt-in! Dit is inderdaad onder het mom van Corona uitgebreid. In verband hiermee is het huidige regime nu: gegevens worden uitgewisseld als je niet expliciet een opt-out hebt gegeven (dus niets gedaan, betekent nu impliciete opt-in (zie https://www.volgjezorg.nl/corona-opt)). Wanneer je op Volgjezorg (https://www.volgjezorg.nl/) kijkt dan is dit volstrekt onduidelijk, In mijn geval staat er: Let op: Je hebt (nog) geen toestemming aan je huisarts en apotheek gegeven. Onduidelijk, en door de "tijdelijke" maatregel toch wel belangrijk, is of ik nu een opt-out heb gegeven, of gewoon niets heb gedaan. Heb voor de ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha