Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

05-05-2021, 19:44 door karma4

In de GDPR staat en de toelichting met WP27 staat letterlijk het verschil tussen pseudonimiseren en anononimiseren. Allles wat te koppelen zou zijn aan een persoon is op zijn beste gepseudonimiseerd en want niet mere te herleiden valt naar persoon (k-anonimity) is pas anoniem. Dat het spraakgebruik een andere definitie hanteert is een gegeven. Dat toezichthouders na al die jaren nog niet bewust zijn van dat verschil met de werkelijke definitie in de GDPR is ernstig.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha