Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

06-05-2021, 22:10 door Anoniem

Wat een rare draaikont die meneer de Jonge. "Het vragen naar een testbewijs is dan ook de bedoeling en kan daardoor geen misbruik opleveren, gaat De Jonge verder." Nee!!! "bewijzen van testen zijn vrijwillig" zei je zelf meneer de Jonge. "testen mogen niet leiden tot twee-deling" zei je zelf meneer de Jonge. En als het goed is ken je als minister de stichtende EG/EU recht richtlijnen van 1999 - 2002. Je weet dan ook dat een uitspraak als die laatste officieel als onbetrouwbaar kunnen gelden. Tenminste indien je als gezaghebber er niet het hele verhaal bij vermeld van wat je ermee bedoelt en bijkomende verplichtingen, het verlengde van je maatregelen onverwoord laat, tegenstrijdigheden overeind laat! Je weet als het goed is dat het verplicht is - omwille van kwaliteit van wet en regelgeving en wat daaronder valt (o.a. circulaires, memorie van toelichting, ministeriële handelingen onder voorwaarden e.d.) die de EG / EU zich ten doel hebben gesteld - dat wet- en regelgeving ONDUBBELZINNIG moet zijn. Iets dat ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha