Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

07-05-2021, 19:03 door karma4

Door Anoniem: ..... Belangrijk is dus om voldoende data te pseudonimiseren, niet enkel de persoonsdata Of verschillende pseudoniemen te gebruiken per dataset om het combineren van datasets tegen te gaan. In princiepe kan je dit mathematisch afchecken hoe goed de gebruikte pseudoniemisatie is, want zonder analyse kan je dat onmogelijk zeggen. Je geeft de gebruikelijke fout aan. Je hebt unieke gegevens welke bij een persoon horren. Ook al weet je niet om wie het gaat , spraakgebruik anoniem, volgens de gdpr is dat gepseudonimiseerd.. Op het moment dat je eem sleutel hebt is het zeker gepseudonimiseerd. Heb je alleen een attribuut zoals deze persoon woont in A dan heb je als je tellengen doet iets als vandaag waren er 60 klanten uit A en 90 uit B bij deze winkel. Dat wordt snel heel lastig te herleiden. De GDPR zegt bij pseudonimisatie tevens de eis van een proportiknele inspanning voor die herleisbasrheid met een risicoinschatting. Het is niet zo dat wat heel theoretisch misschien en mdt hoge kosten ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha