Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

22-05-2021, 20:22 door Briolet

Bij een faillissement zijn er meer mensen die tekort gedaan worden. De meeste schuldeisers kunnen naar (een deel van) hun geld fluiten. En alle kosten die een curator besteed aan oude dossiers, die niet ten gelde te maken zijn, gaat ten koste van de opbrengst voor de schuldeisers. En de schuldeisers zijn de eerste verantwoordelijkheid van een curator. Die dossiers stonden misschien wel voor een negatief bedrag op de balans (als ze er al op stonden), want vernietigen van oude archieven kost geld.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha