Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

01-07-2021, 15:34 door Anoniem

Door Anoniem: Zijn dat dezelfde instellingen die zonder dat ik er toestemming voor geef (maar omdat de overheid dat eist) MIJN gegevens 20 jaar bewaren? Als je wilt kun je vragen om de gegevens te laten verwijderen (AVG en Wgbo). Als je er echter later weer een keer moet zijn moet je niet gaan klagen dat ze je gegevens niet meer hebben en ze je niet goed kunnen behandelen ... Ervaring in ziekenhuizen is dat patiënten die eerst geen toestemming geven om gegevens te delen (huisarts, apotheek) daar direct op terug komen zodra ze in het ziekenhuis komen te liggen of blijkt dat ze teruggestuurd worden omdat ze door het ontbreken van gegevens niet behandeld kunnen worden.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha