Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

12-07-2021, 23:49 door Anoniem

Wat doen die wappies toch rare dingen de laatste tijd. Het lijkt of de samenleving al compleet in een tweedeling ligt. Als het niet zo droevig was, lag je eerder in een deuk. De gelovigen en meelopers om den brode in het algemeen gepropageerde verhaal meegaand, de gesanctioneerde berichtgeving en algemeen aanvaarde consensus van een mengsel van verdichtsels en feiten, waarover alle betrokkenen het eens zijn geworden (vrij naar l'empereur N.) en daarnaast een uniek verschijnsel, de ontevredenheid van de nooit gehoorde, zelden begrepen en zich miskend voelende "wap". Wap als de tegenpool van de woke figuur. Get woke, get broke, wees wap en krijg een trap (na). Goed dat Joep, die term in zijn lied toch maar mooi verzonnen heeft. Je kunt er nu allerlei ongewenste meningen mee wegzetten als er niet toe doend. Dat het nogmaals gezegd werkt als een splijtzwam binnen onze samenleving en niet echt mensen samenbrengt binnen een algemeen aanvaarde consensus is wel jammer, helaas echter een feit. Er zijn factcheckers ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha