Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

23-07-2021, 22:12 door Anoniem

Het principe van de software kwetsbaarheid (ook wel in indirecte zin "hack" genoemd) komt voort uit het onderzoeken of men software iets kan laten doen, waar men in eerste aanleg geen rekening mee gehouden heeft (out of scope). Het kan met elke soort software onder bepaalde condities of het kan niet zonder bepaalde specifieke conditie of reeks condities (voorwaarden). De "out of the box"denker of degene, die naar analogie van eerdere gevonden kwetsbaarheden en patronen van/voor kwetsbaarheden deze nieuwe kwetsbaarheden weet te ontdekken, kan dit delen of "erop blijven zitten" of proberen ten gelde te maken. (gelet op welke hoed men wenst te dragen: wit, grijs, zwart). Met gesloten software gaat dit alles wat moeilijker (maar is niet onmogelijker) dan met open software. Feit blijft, dat men er ook heel lang "overheen" kan kijken, zoals in het onderhaving geval. (7 jaar). Fuzzen en trial and error en linten brengt ook veel aan het licht. Beveiligingsopties zijn beperkt en niet altijd zo eensluidend als ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha