Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

30-07-2021, 15:12 door Anoniem

"Je baas moet zich aan een aantal regels houden. Je mag bijvoorbeeld niet verplicht worden om je te vaccineren en je bent ook niet verplicht een gezondheidsverklaring af te geven", stelt vakbond CNV. Volgens FNV is een vaccinatieplicht in strijd met het recht op privacy en het recht op lichamelijke integriteit. "Voor inbreuken op deze grondrechten is een wettelijke grondslag nodig. Die is er niet. Want ook al geef je zelf toestemming, dan is het nog steeds een inbreuk op je grondrechten." Dit vindt ik een aparte stelling, want dat is het een stelling. Dit is niet getoetst, waardoor dit op een persoonlijke oordeel neerkomt van deze arbeidsrechtadvocaat. Ik dacht eerst dat de FNV dit onderzocht had en ontdekt had dat inderdaad dit aan bepaalde rechten toornde. Voor de duidelijkheid voor de lezers in het globaal zijn dat; - Het recht op privacy, 'Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.'. In andere wetten staan regels over ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha