Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

16-08-2021, 17:36 door Anoniem

Dit artikel: "Het is op dit moment niet mogelijk om deze informatie te delen met OKTT’s of andere aanbieders dan die in de Rijksoverheid of vitale sectoren. Het is zeer onwenselijk dat deze partijen dergelijke informatie niet kunnen ontvangen", aldus de overheidsinstantie. Waarom is vanaf de oprichting van het NCSC het delen van "informatie over kwetsbare, geïnfecteerde en gecompromitteerde systemen" eigenlijk zo beperkt ingericht, zodat het alleen met de "vitale infrastructuur" gedeeld mag worden? Het lijkt mij alleen maar logisch en zeer wenselijk om dreigingsinfo ook met "niet-vitale" organisaties te delen. Gezien de explosie aan (ransom)malware lijkt dit een poging de put te dempen nu het kalf al verdronken is. Nu we toch bezig zijn, kan de term OKTT ook vervangen worden? OKTT staat voor "organisaties die objectief kenbaar tot taak hebben om andere organisaties of het publiek te informeren over digitale dreigingen en incidenten" dus eigenlijk ODOKTTHOAOOHPTIODDEI. "Schakelorganisatie" zoals de ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha