Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

23-08-2021, 07:34 door Anoniem

Binance is er als marktleider alles aan gelegen om volledig te voldoen aan de eisen die DNB stelt aan crypto aanbieders in Nederland. De KYC-eisen die Binance hanteert zijn strikt en streng. Zonder ID kan je geen kant uit op dit platform. Veelzeggend dat DNB dit weigert te benoemen,en ook niets zegt over de meldingsplicht van Binance richting Belastingdienst. Drukte om niets.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha