Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

09-09-2021, 19:56 door Anoniem

Door Anoniem: Door Anoniem: Door Anoniem: De kleine man kan 10 maanden bak krijgen voor een rotgeintje met de wifi. Volgens mij gaat het hier niet zozeer om "een rotgeintje met de wifi" maar meer om "een verborgen camera plaatsen in een slaapkamer" en is die wifi er alleen zijdelings bij betrokken. Als zijn camera via een 4G kaartje werkte dan was het ook niet toelaatbaar geweest. Dat kan impliceren dat de rechter er minder relevante zaken bij heeft verzwaard met het wegen voor vonnis en strafmaat. En dat is onzorgvuldig omdat het doorwerkt in het recht. Want nu kan jan en alleman veroordeeld worden wegens computervredebreuk wegen niet voldoen aan wifi user conditions. Voor 10 maanden. Welnee, een rechter is geen IT nerd die wat google'd en zonder naar de context te kijken meteen het antwoord weet!

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha