Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

13-09-2021, 08:56 door Arnoud Engelfriet

Ik meen dat dit niet klopt. De sleutel is niet vals (verkregen). De crux zit hem hier in wederrechtelijk. De sleutel is in je beheer voor een bepaald afgesproken doel; wordt hiervan afgeweken dan is het gebruik ervan wederrechtelijk (niet vlgs de afspraken cq wet) Het wetboek van strafrecht definieert (art. 90) een valse sleutel als "een tot opening van een bepaald slot niet bestemd werktuig". Het gaat dus om bestemming, doel. Dus als je afwijkt van het afgesproken doel dan is de sleutel in het juridisch jargon "vals". Negeer dus de Van Dale betekenis of het jargon onder sleutelmakers. Een sleutel die je voor een niet bedoeld gebruik inzet, noemen we bij de rechter een valse sleutel. Ook al is ie echt, ook al mocht je hem voor andere doelen wel inzetten en ook al is het slechts een ijzerdraadje of een lockpickset. Dat staat los van de vraag of je wederrechtelijk naar binnen gaat. Als ik jouw voordeursleutel heb om de plantjes water te geven, en ik ga naar binnen om een brand te blussen, dan gebruik ik een ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha